ZPLYŇOVACÍ TEPLOVODNÍ KOTEL NA DŘEVO A BIOMASU KWH+AZSD

POUŽITÍ – FUNKCE

 • zplyňovací kotel na dřevo KWH+AZSD vznikne napojením zplyňovací komory AZSD na kotel KWH
 • pro automatický provoz je základní sestava kotle a zplyňovací komory dále doplněna o podavač paliva, zásobník, řídící systém a případně další doplňková zařízení podle možností a potřeby
 • tepelné výkony 50 – 800 kW
 • pro topnou vodu do 110°C
 • vhodný zejména pro velmi kvalitní automatické zplyňovací spalování  dřevních pilin, hoblin, štěpekpelet, briket, atp. a jiných podobných druhů biopaliv včetně dřevotřísky
 • lze spalovat samostatně nebo současně sypké nebo kusové palivo

HLAVNÍ VÝHODY

 • zplyňovací kotel v sobě spojuje veškeré výhody samostatného kotle KWH a zplyňovací komory AZSD
 • modulové, skladebné uspořádání umožňuje pružné řešení různých variant dispozičního uspořádání, technické úrovně a provedení zařízení
 • je možné postupné dokompletování nebo pružná reakce na změny technických podmínek a potřeb provozovatele stávajícího systému
 • zplyňovací způsob spalování znamená dobrou účinnost a nízké emise
 • snadná obsluha a údržba
 • koncepce zařízení umožňuje použití paliv s širokou škálou fyzikálních vlastností (vlhkost, zrnění, obsah popelovin, teplota zplyňování, atd.)
 • je možné kombinovat kotel většího výkonu se zplyňovací komorou menšího výkonu (například kotel KWH-180 se zplyňovací komorou AZSD-110); elegantně se s tím vyřeší například potřeba krátkodobě zvýšit špičkový výkon (přikládáním kusového paliva) při tepelném ošetření dřeva v sušící komoře
 • ke kotli KWH je možné připojit i více zplyňovacích komor a vyřešit tak například výrazně sníženou letní spotřebu tepla

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • řada jmenovitých výkonů 55- 110- 180- 300- 600- 800 kW
 • maximální teplota výstupní vody 110°C
 • standardně vlhkost dřevního paliva do 38% (voda v celkové hmotnosti vzorku); se speciální úpravou i vyšší
 • maximální provozní přetlak 3 bary

ODKAZY – PODROBNOSTI – KE STAŽENÍ