ZPLYŇOVACÍ KOMORA PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA A BIOMASY AZSD

POUŽITÍ – FUNKCE

  • speciální zplyňovací komora pro automatické spalování dřevních pilin, hoblin, štěpek, briket, pelet a jiných podobných druhů biopaliv
  • svou koncepcí, způsobem použití a připojení ke kotli naplňuje ideu „biohořáku“ pro zplyňovací spalování dřeva a biomasy
  • jmenovité tepelné výkony 50 až 800 kW
  • standardní zrnění paliva do 30 mm (se šnekovým podavačem průměru 150mm); se speciálním podavačem velikost částice paliva do 50 až 60mm (brikety)
  • standardně vlhkost paliva do 38% (voda v celkové hmotnosti vzorku); se speciálními úpravami možnost spalovat i vyšší vlhkosti než 38%
  • standardně navržena pro kombinaci s kotlem KWH k vytvoření sestavy zplyňovacího kotle pro automatické spalování sypkého a kusového dřeva a biomasy, ale možnost použít ve spojení i s jinými typy kotlů (litinové VSB, parní, teplovzdušné, atd.)
  • možnost nainstalovat ke stávajícímu kotli v rámci jeho vylepšení, automatizace nebo ekologizace

…další podrobnosti