MULTICYKLONOVÝ ODLUČOVAČ  POPÍLKU ABE MO-150

POUŽITÍ – FUNKCE

  • k odlučování tuhých, nehořlavých, neabrazivních a nelepivých prachových příměsí z nehořlavých plynů
  • převážně k odlučování popílku ze spalin za kotli na tuhá paliva
  • výborné zkušenosti s použitím za kotli spalujícími dřevo, uhlí a produkty zemědělské výroby
  • použití není limitováno typem kotle nebo způsobem spalování
  • praxí a měřením osvědčena velmi dobrá funkce za kotli KWH v podtlakovém režimu (odtahový ventilátor za odlučovačem, respektive mezi odlučovačem a komínem)
  • maximální dlouhodobá teplota čištěného plynu do 350°C

…další podrobnosti