KOTEL KWH

POUŽITÍ – FUNKCE

 • speciální teplovodní kotel pro topnou vodu do 110°C
 • samostatně slouží ke spalování kusového paliva a štěpek
 • ve spojení se zplyňovací komorou slouží jako dohořívací komora a k přestupu tepla se spalin do topné vody
 • může fungovat v kombinovaném režimu, to jest ke spalování kusového paliva a s předřazenou zplyňovací komorou k automatickému spalování sypkého paliva

HLAVNÍ VÝHODY

 • modulové, skladebné a dlouholetou praxí ověřené řešení, umožňující i postupnou dokompletaci kotle zplyňovací komorou k automatickému spalování sypkého paliva
 • prostorná spalovací komora  → kvalitní spalování, vysoká účinnost, možnost spalovat kusové palivo
 • svislá poloha konvekčních trubek → značné snížení usedání popílku na teplosměnných plochách→ lepší provozní účinnost, nižší nároky na čištění trubek
 • masivní konstrukce s vodou chlazenou dvojstěnou a roštovými trámci→ lepší životnost a odolnost proti hrubšímu zacházení
 • zešikmené trubkovnice a zvětšený průměr konvekčních trubek→ snížení tlakové ztráty na straně spalin→ nižší výkon motoru odtahového ventilátoru a možnost alternativního provozu s přirozeným odtahem spalin (bez odtahového ventilátoru)
 • dostatečně velká a snadno přístupná dvířka → snadné přikládání kusového paliva, čištění a servis
 • oddělená spalovací komora od konvekční části (pro výkony nad 110 kW) → snadnější doprava a manipulace při montáži

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • řada jmenovitých výkonů 55- 110- 180- 300- 600- 800- 1000-1200-2000 kW
 • maximální teplota výstupní vody 110°C
 • maximální provozní přetlak 3 bary

ODKAZY – PODROBNOSTI – KE STAŽENÍ