ZPLYŇOVACÍ TEPLOVODNÍ KOTEL NA DŘEVO A BIOMASU KWH+AZSD

POUŽITÍ – FUNKCE

  • zplyňovací kotel na dřevo KWH+AZSD vznikne napojením zplyňovací komory AZSD na kotel KWH
  • pro automatický provoz je základní sestava kotle a zplyňovací komory dále doplněna o podavač paliva, zásobník, řídící systém a případně další doplňková zařízení podle možností a potřeby
  • tepelné výkony 50 – 800 kW
  • pro topnou vodu do 110°C
  • vhodný zejména pro velmi kvalitní automatické zplyňovací spalování  dřevních pilin, hoblin, štěpekpelet, briket, atp. a jiných podobných druhů biopaliv včetně dřevotřísky
  • lze spalovat samostatně nebo současně sypké nebo kusové palivo

…další podrobnosti