LITINOVÝ KOTEL VSB-I – 10 ČLÁNKŮ – MAX. VÝKON 125 kW

 • sestavený litinový článkový kotel VSB-I, sestávající z 10-ti článků (tj. „vrstev“, které obsahují pravou a levou stranu)
 • maximální výkon 125 kW (podle druhu paliva  a způsobu používání)
 • demontován z kotelny a v současné době vcelku v našem skladu
 • možnost jej vyčistit v sestaveném stavu, udělat jen nutnou výměnu vadných dílů a tlakovou zkoušku a použít nebo repasi (demontáž článků, důkladné vyčištění na straně vodu a spalin, vizuální kontrola a výměna vadných článků a dílů, sestavení, tlaková zkouška) a pak použít
 • možnost provozovat ihned na kusové palivo a štěpky (s ručním přikládáním)
 • možnost okamžité, nebo postupné automatizace a ekologizce připojením zplyňovací komory AZSD nebo odlučovače popílku ABE-MO-150
 • hmotnost samotného kotle 2420 kg
 • cena, způsob a podmínky dodání dohodou
 • fotogalerie na této stránce vpravo= sestavený kotel, který je předmětem nabídky v kotelně u předchozího provozovatele
 • rozměrová studie kotle se zplyňovací komorou
 • fotografie jiného litinového článkového ekologizovaného a automatizovaného kotle předřazenou zplyňovací komorou