LITINOVÝ KOTEL VSB-IV – 12 ČLÁNKŮ – MAX. VÝKON 305 kW

 • sestavený litinový článkový kotel VSB-IV, sestávající z 12-ti článků (tj. „vrstev“, které obsahují pravou a levou stranu)
 • maximální výkon 279 až 305 kW (podle druhu paliva  a způsobu používání)
 • repase v listopadu 2010 = demontáž článků, důkladné vyčištění na straně vodu a spalin, vizuální kontrola a výměna vadných článků a dílů (včetně roštu), sestavení, tlaková zkouška (na 2 bary maximální provozní přetlak)
 • po repasi v topné sezoně 2010-11 provozovaný občas (podle potřeby provozovat navazující sušárnu řeziva)
 • včetně odtahového kolektoru na spalinách a odtahového ventilátoru
 • možnost provozovat ihned na kusové palivo a štěpky (s ručním přikládáním)
 • možnost okamžité, nebo postupné automatizace a ekologizce připojením zplyňovací komory AZSD nebo odlučovače popílku ABE-MO-150 a dalšího příslušentsví
 • hmotnost samotného kotle 5600 kg
 • cena, způsob a podmínky dodání dohodou
 • fotogalerie na této stránce vpravo= repase a sestavený kotel, který je předmětem nabídky
 • rozměrová studie kotle VSB-IV se zplyňovací komorou, odlučovačem a dalším příslušenstvím