ZPLYŇOVACÍ KOMORA AZSD

POUŽITÍ – FUNKCE

 • speciální zplyňovací komora pro automatické spalování dřevních pilin, hoblin, štěpek, briket, pelet a jiných podobných druhů biopaliv
 • standardní zrnění paliva do 30 mm (se šnekovým podavačem průměru 150mm)
 • se speciálním podavačem velikost částice paliva do 50 až 60mm
 • standardně vlhkost paliva do 38% (voda v celkové hmotnosti vzorku)
 • se speciálními úpravami možnost spalovat i vyšší vlhkosti než 38%
 • standardně navržena pro kombinaci s kotlem KWH k vytvoření sestavy pro spalování sypkého a kusového paliva
 • možnost použít ve spojení i s jinými typy kotlů (litinové VSB, parní, teplovzdušné, atd.)
 • možnost nainstalovat ke stávajícímu kotli v rámci jeho vylepšení, automatizace nebo ekologizace

HLAVNÍ VÝHODY

 • modulové, skladebné a dlouholetou praxí ověřené řešení, umožňující i postupnou dokompletaci kotle zplyňovací komorou k automatickému spalování sypkého paliva
 • zplyňovací způsob spalování, intenzivní a dokonalé míchání bioplynu se spalovacím vzduchem → kvalitní spalování, vysoká účinnost a nízké emise
 • možnost přizpůsobit různým druhům paliv
 • umí spalovat i paliva vyšších vlhkostí
 • umí spalovat i brikety průměr 50-55 mm
 • masivní konstrukce se vzduchem chlazenou dvojstěnou → dobrá stabilita, dlouhá životnost a odolnost vúči hrubšímu zacházení
 • ve spojení s kotlem KWH ideální sestava zplyňovacího kotle pro spalování dřeva
 • snadný servis a údržba

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 • standardní řada jmenovitých výkonů 55- 110- 180- 250- 300- 500 kW
 • standardně vlhkost paliva do 38% (voda v celkové hmotnosti vzorku)
 • teplota vystupujících spalin do 1130°C (v závislosti na druhu paliva a provozním režimu)
 • výstup spalin vždy do podtlaku

ODKAZY – PODROBNOSTI – KE STAŽENÍ