ABE tech, s.r.o.
Myslivečkova 874
250 92 Šestajovice

IČ:248 13 435

Ing. Luboš Piskáček
jednatel
tel. 603 238 027
e-mail: abetech.hu@gmail.com